Geschreven door Daniëlla Visser

Vloeiend Nederlands leren spreken binnen 4 maanden? Inclusief vakterminologie? Jaren geleden zou ik hebben gedacht dat het te mooi klinkt om waar te zijn, een taal leren kost nou eenmaal veel tijd en (inzet) doorzettingsvermogen en als liefhebber van talen weet ik dat maar al te goed. Maar, inmiddels weet ik beter! Vele BGB-tandartsen hebben de afgelopen tijd laten zien dat het mogelijk is, met een flinke dosis motivatie en een goed gestructureerde cursus met de juiste docenten.

Dus wat is nou de sleutel naar succes? Het geheime ingrediënt? Zonder meteen alles te verklappen kan ik je al vertellen dat het gaat om verschillende sleutels en geheimen ingrediënten. Meervoud dus! Het is een combinatie van factoren die de cursisten in staat stellen om binnen zo’n korte tijd Nederlands (inclusief tandheelkundig Nederlands) te leren, te beginnen met de cursisten zelf.

Op onze eindinterviews leren we de tandarts voor het eerst kennen en dit is dan ook een goed moment om meer achtergrondinformatie over de cursus te geven. Het is voor ons ook interessant om te weten wat de taalkundige achtergrond van een tandarts is: Wat is het niveau Engels? Wat is de ervaring met het leren van vreemde talen? Wellicht spreekt iemand al Duits? Dit zijn allemaal zaken die van belang zijn, maar zeker niet doorslaggevend. Het zal natuurlijk helpen om sneller Nederlands te leren maar de cursus is minstens zo toegankelijk voor cursisten zonder talenknobbel.

Het is van belang dat iemand voldoende Engels spreekt (minimaal A2-niveau) om de instructies van de docent te begrijpen, de voertaal van de cursus in de eerste weken is namelijk Engels. Wij vinden echter dat de doeltaal ook de voertaal moet zijn dus we proberen zo snel over te stappen op Nederlands. Vele malen belangrijker dan iemand zijn taalkundige achtergrond is de motivatie en inzet van de cursist. De bereidheid en motivatie om de taal te leren zijn belangrijke pijlers voor succes!

Een ander belangrijk, onmisbaar, element van de cursus zijn de docenten. We hebben cursisten met diverse culturele achtergronden (het record is 7 nationaliteiten in 1 groep!), uiteenlopende leeftijden en met verschillende taalkundige ervaringen. We hebben een cursus opgezet op basis van de ‘gemiddelde’ cursist, voor de één is dit te moeilijk en voor de ander juist te makkelijk. Ons geheime wapen op dit gebied zijn onze docenten, zij kunnen feilloos inspelen op de individuele behoeftes van de cursisten, persoonlijke aandacht geven waar nodig en uitdaging bieden wanneer gewenst. Daarnaast zorgen de docenten er ook voor dat het leren van de taal leuk is door filmavonden, rollenspellen en andere interactieve activiteiten.

Inspelen op de individuele behoeftes van de cursisten en persoonlijke aandacht zijn dus zaken waar we veel waarde aan hechten, maar dit is alleen mogelijk voor een docent als er een goede ratio is tussen het aantal cursisten en de docent. Sinds dit jaar hebben we daarom besloten dat de groepen niet groter zullen zijn dan maximaal 4, en in een enkel geval, 5 cursisten. Hierdoor kunnen we de kwaliteit van de cursus verhogen en nog meer uit de cursisten halen!

De cursisten moeten niet alleen algemeen Nederlands leren maar er wordt ook van ze verwacht dat zij na de talencursus met patiënten kunnen communiceren en behandelingen kunnen uitleggen. Omdat er geen geschikt boek op de markt was dat zich specifiek richt op tandheelkundig Nederlands, besloten we zelf de uitdaging aan te gaan. Sinds 2016 maken we daarom gebruik van ons eigen ontwikkelde cursusboek genaamd ‘Dentaal’! Op basis van de jarenlange ervaring van onze (tandheelkundig Nederlands) docent Hella is dit boek tot stand gekomen waarin 24 tandheelkundige thema’s worden besproken. Op deze manier leren onze tandartsen hoe ze behandelingen kunnen uitleggen zonder de patiënt te overweldigen met allerlei moeilijke medische termen. Een zeer waardevolle toevoeging voor onze cursus, des te meer vanwege de invoering van de taaltoets op 01-01-2017.

De invoering van de door de overheid ingestelde taaltoets voor buitenlandse medici heeft een grote invloed gehad op onze talencursus. Omdat er weinig inzicht werd gegeven in de eisen en de inhoud van de taaltoets, was het lastig inschatten hoe wij onze cursus precies konden aanpassen om onze tandartsen goed voor te bereiden op de taaltoets. Inmiddels zijn we een jaar verder en kunnen we met trots zeggen dat de aanpassingen succesvol zijn geweest en dat de cursisten inmiddels blij aan het werk zijn, met BIG-registratie!

Het vergt veel inzet, motivatie en passie van zowel de cursisten, de docenten en de BGB-medewerkers maar samen zorgen we ervoor dat elke cursist die dit avontuur met ons aangaat zal slagen voor de taaltoets en ronduit kan praten over zaken als wortelkanaalbehandelingen.

Vloeiend Nederlands leren spreken binnen 4 maanden? Ja zeker!